FANDOM


Zokuseikyouka
Thông tin kỹ năng hỗ trợ
Tên tiếng Nhật ぞくせいきょうか
Tên tiếng Anh Power Element
Tên tiếng Việt
Xuất hiện lần đầu
Game Inazuma Eleven 2: Kyoui no Shinryakusha

Zokuseikyouka (lit. Power Element) là kỹ năng hỗ trợ trong game Inazuma Eleven.

Thông tin

Kỹ năng hỗ trợ này có tác dụng tăng sức mạnh về hệ và các kỹ năng liên quan đến hệ của nhân vật đó đến mức cao nhất.

Người sử dụng

Inazuma Eleven 2

Inazuma Eleven 3

Inazuma Eleven GO

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên