FANDOM


Ushiro no Shoumen
Ushiro no Shoumen G07
Thông tin chung
Tên tiếng Nhật うしろのしょうめん
Tên tiếng
Hán Việt
Hậu Trắc Chính Diện
Tên tiếng Anh About Face
Thông tin kỹ năng
Số người
thực hiện
1
Loại DF His GO Icon Phòng thủ
Tính năng Bình thường
Hệ Earth Icon Đất
Sự phát triển Bình thường → V2 → V3
Xuất hiện lần đầu
Trong Game Inazuma Eleven
Trong Anime Không có
Trong Manga

Ushiro no Shoumen (うしろのしょうめん) là kỹ năng phòng thủ trong thế giới Inazuma Eleven.

Mô tả

Inazuma Eleven

  • "Một cú huých ác ý từ phía sau bằng đầu gối!"

Users

Thông tin

Kỹ năng này chỉ xuất hiện trong game.

Ở trong game phần 2, sách hướng dẫn của kỹ năng này được bán tại Kyoto với giá 600 điểm uy danh. Sang phần 3, cuốn sách đó sẽ ngẫu nhiên rơi ra khi bạn đánh bại đội Niles.

Mô tả

Người sử dụng chạy về phía trước rồi bắt ngờ dịch chuyển ra sau lưng đối phương. Người sử dụng nhảy lên huých mạnh hai đầu gối của mình vào đối phương khiến anh ta văng ra xa, giúp người sử dụng dễ dàng lấy được bóng.

Thông số trong game

Inazuma Eleven

TP Sức mạnh Tốc độ
phát triển
Tỉ lệ
mắc lỗi
Inazuma Eleven
1
30 Cấp độ B - -
Inazuma Eleven
2
17 Cấp độ C Chậm -
Inazuma Eleven
3
16 26 Chậm 1

Hình ảnh

Game

Video

Game

Inazuma Eleven 2 Firestorm Snowfield - About Face

Inazuma Eleven 2 Firestorm Snowfield - About Face