FANDOM


Đây là danh sách những nhân vật chính có vai trò quan trọng nhất trong các phần phim.