FANDOM


Ball-icon-23px.gif(23 × 23 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1 kB, kiểu MIME: image/gif)

Icon hình banh bóng đárộng 23px

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Liên lạc

    Đây là trang viết về địa chỉ liên lạc bạn có thể liên hệ Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt khi cần…

  • Trang Chính

    Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo Sảnh Đường Danh Vọng Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt

  • Bản mẫu:BQT

    BAN QUẢN TRỊ Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt Blade Dragonwave TakatoEndou Shieru-chan Kadogawa…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:42, ngày 30 tháng 9 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:42, ngày 30 tháng 9 năm 201123 × 23 (1 kB)Potassium19 (tường | đóng góp)Icon hình banh bóng đárộng 23px