FANDOM


Ootani Tsukushi
Aurelia2
Tên tiếng
Nhật
大谷つくし
Tên tiếng
Hán Việt
Đại Lộc Mã Vĩ
Tên tiếng
Anh
Aurelia Dingle
Thông tin nhân vật
Giới tính Nu Nữ
Độ tuổi Không rõ
Hệ Wood Icon Gỗ
Đội Inazuma Girls (Quản lý)
Số áo Không rõ
Vị trí

MF GO Icon Tiền vệ

Chuyển âm Không rõ
Xuất hiện lần đầu
Inazuma Eleven (game)

Ootani Tsukushi là một học sinh của trường Raimon xuất hiện trong Inazuma Eleven game phần đầu tiên.

Cốt truyện

Cô là bạn rất thân của Kino AkiEndou trong game phần 1.

Trong game phần 1, cô thường hay nói chuyện rất nhiều với Kino và Endou tại lớp học.

Trong game phần 2, do trượt tuyết ở trường của Fubuki nên cô bị lạc đường và Endou đã tới giúp cô.

Manager aurelia

Ootani Tsukushi trong game Inazuma Eleven Strikers 2012 XTreme
Diện mạo trong Game

Hình đại diện trên Wii

Ảnh đại diện
Màn hình lựa chọn
Jun Small Icon Wii

Chỉ số trong game

Inazuma Eleven 2

Otani Tukushi IE 2 stats

Chỉ số cơ bản của Ootani ở level 99 (game phần 2)
Lúc lên Level 99

 • GP: 134
 • TP: 192
 • Kick: 42
 • Body: 48
 • Control: 79
 • Guard: 63
 • Speed: 71
 • Stamina: 47
 • Guts: 42

Inazuma Eleven 3

Lúc lên Level 99

 • GP: 108
 • TP: 142
 • Kick: 64
 • Body: 62
 • Control: 72
 • Guard: 63
 • Speed: 54
 • Stamina: 47
 • Guts: 42


Kỹ năng

Inazuma Eleven 2

Inazuma Eleven 3

Inazuma Eleven GO


Đội bóng

Inazuma Eleven 3

Inazuma Eleven GO 2: Chrono Stone

Inazuma Eleven Strikers

Thông tin khác