FANDOM


Minna Ike Ike!
Thông tin kỹ năng hỗ trợ
Tên tiếng Nhật みんなイケイケ!
Tên tiếng Anh Everyone Move It!
Tên tiếng Việt Tất cả mọi người tiến lên!
Xuất hiện lần đầu
Game Inazuma Eleven 2

Minna Ike Ike! (みんなイケイケ!) là một kỹ năng hỗ trợ được sử dụng trong game Inazuma ElevenInazuma Eleven GO.

Thông tin

Đây là kỹ năng hỗ trợ phát triển lên từ Ike Ike!. Tác dụng của nó là gia tăng xác suất thành công của cả đội khi đang dẫn trước, nhưng đồng thời cũng làm cho nó giảm đi khi đang bị dẫn trước.

Người sử dụng

Inazuma Eleven 2

Inazuma Eleven 3

Keshin

Inazuma Eleven GO

Inazuma Eleven GO 2: Chrono Stone

Ryuujin Korogaon

Thông tin khác

  • Trong khi Ike Ike! chỉ có tác dụng đối với người sử dụng, thì kỹ năng hỗ trợ này có tác dụng đối với toàn đội bóng.