FANDOM


Kỹ năng hỗ trợ (Skill) không phải kỹ năng hissatsu hay kỹ năng chiến thuật, kỹ năng hỗ trợ là thứ dùng để gia tăng sức mạnh, độ bền và nhiều thứ khác của một nhân vật, và kỹ năng hỗ trợ chỉ xuất hiện trong game.

Thông tin

Không giống như kỹ năng hissatsu hay kỹ năng chiến thuật, kỹ năng hỗ trợ không hề ngốn TP, TTP hay FP của nhân vật hay bất cứ gì, khi bạn gắn nó lên cho nhân vật mình sử dụng, nó hiện lên số 0 TP. Hình thức kỹ năng này lần đầu xuất hiện ở game phần 2.

SkillsIE3

Kỹ năng hỗ trợ trong game IE phần 3.

Mục đích chính của kỹ năng hỗ trợ là tạo ra những đặc tính riêng cho từng nhân vật.

Danh sách các kỹ năng hỗ trợ

Danh sách kỹ năng hỗ trợ cho Keshin

Inazuma Eleven GO

Inazuma Eleven GO 2: Chrono Stone

Thông tin khác

  • Kỹ năng hỗ trợ khá hiếm, những nhân vật nào đã có kỹ năng hỗ trợ như là mặc định là những nhân vật khá đặc biệt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên